Fallsikringssystemer

For at arbeidet både under oppføring av nybygg samt vedlikehold av tak og konstruksjoner, i senere tid skal kunne utføres så sikkert som overhode mulig, anbefaler vi at det blir satt opp et fallsikringssystem.

Dette systemet blir spesial tilpasset den enkelte arbeidsplass eller tak.

Det kan bestå av barrierer, punkter for innfestning, wire eller skinne systemer for kontinuerlig påkobling langs hele arbeidsområdet, og begrensing av arbeidsområdet innenfor sikre rammer.

Der det vil være nødvendig vil systemet beregnes for å kunne fange opp et eventuelt fall utenfor arbeidsområdet og ta opp energien slik at den ikke overføres direkte på arbeiderens kropp.

 

Et fallsikringssystem blir spesialtilpasset den enkelte arbeidsplass eller tak.

Vi kan levere et bredt spekter av produkter, i alle prisklasser for montering på alle typer tak og konstruksjoner. For eksempel flate tak, skråtak, leidere, kraner, entring og redning fra tank eller trange rom.

På nybygg vil det være en fordel med tanke på kostnad og varighet på arbeidet at vi blir engasjert under oppføring og at vi kan ferdigstille monteringsarbeidet før taket skal tekkes.

Vi utfører gratis befaring av arbeidsområdet og kommer med løsning for hvordan det best kan sikres for den enkelte oppgave som skal utføres.

For en befaring med uforpliktende tilbud, ta kontakt.