HMS

Basert på statistikker i perioden 2011-2014 ser vi at fall fra høyder er den vanligste dødsårsaken ved ulykker i yrkeslivet.

Arbeid i høyden anses som noe av det farligste vi kan jobbe med

Arbeid i høyden anses derfor som noe av det farligste vi kan jobbe med og alle som skal utføre arbeid i høyden burde derfor være godt informert om hvilke farer som finnes, hvilket utstyr som finnes og hvordan det brukes før de utfører arbeidet.

Vi kan basert på mange års erfaring med fallsikkerhet bistå med å heve din HMS- kompetanse gjennom rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging og dokumentasjon når det gjelder arbeid i høyden.

Vi kan blant annet tilby:

  • Informasjon om lover og regelverk som omhandler arbeid i høyden
  • Være med på vernerunde angående arbeidsoperasjoner som utføres i høyder på mer enn 2 meter
  • Delta på risikovurderinger, hva er viktig å tenke på før du utfører arbeid i høyden
  • Utarbeide rapporter etter ulykker og skader som følge av fall fra høyder
  • Revisjon av HMS system for dere som har hyppig eller langvarig arbeid I høyden