Kurs i fallsikring og arbeid i høyden

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen setter krav til arbeidsgiver og arbeidstaker.
Dette kurset vil gi deltakerne økt kunnskap og forståelse i bruk av fallsikringsutstyr for å redusere risikoen ved arbeid i høyden.

Deltakerne skal etter kursdeltakelse være i stand til å sette sammen et godkjent fallsikringssystem og bruke det på korrekt måte.

Kursinnhold

  • Lover og regelverk
  • Ansvar, prosedyrer og rutiner
  • Fall og fallkrefter
  • Vertikale og horisontale systemer
  • Forankring, klareringshøyde og pendel
  • Utstyrsutvalg
  • Kontroll før bruk

Kurset kan tilpasses kundens behov og varigheten vil variere fra 4-8 timer.

Pris på forespørsel.

KONTAKT OSS